Medfølelsens pris: Sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelpeyrket

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 7225
#: 156
Publisert til: 2018-09-27 22:34:00

Beskrivelse

Dette todagerskurset baserer seg på Per Isdals nye bok «Smittet av Vold». Første dag går gjennom forskning og teori om hvordan terapeuter og hjelpere blir påvirket av møtet med vold, rus, smerte eller avmakt i våre klienters liv. Andre dag fokuserer på forebygging, og spesielt på en sentral metode i Isdals tenkning; Leirbålet! Målet er at kursdeltagerne skal kunne følge opp egen eller andres personalgrupper, samt kunne lede et leirbål.

Arrangør: Alternativ til vold (ATV-stiftelsen)

Detaljer

Sted Østlandet
Tidspunkt Sept 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.