Mentaliseringsbasert miljøterapi (MBT-M)

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 7209
#: 113
Publisert til: 2018-09-20 21:50:00

Beskrivelse

Det overordnete læringsmålet er å fremme deltakernes kompetanse i hvordan mentaliseringsmodellen kan implementeres i miljøterapeutiske sammenhenger. Det betyr gode kunnskaper om mentalisering og mentaliseringssvikt og den betydning dette har for mental helse og psykopatologi. Det legges vekt på de vanligste formene for psykiske lidelser og atferdsvansker som man finner innenfor behandlings- og omsorgsinstitusjoner. Det betyr også ferdigheter i samspillet mellom klienter og profesjonelle i miljøterapeutiske institusjoner, slik det utspiller seg i topersonersforhold, i grupper og innenfor institusjoner som helhet. Det legges også opp til læring gjennom mentaliseringsbasert veiledning på egne miljøterapeutiske erfaringer. 

Arrangør: Institutt for mentalisering

Detaljer

Sted Hele landet, Østlandet
Tidspunkt Aug 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.