Modum Bad-konferansen 2018: Fra skolegård til styrerom

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 7178
#: 76
Publisert til: 2018-10-26 22:11:00

Beskrivelse

Vi må alle forholde oss til mobbing – den finnes alle steder og har mange former. Noen mobbesaker får stor oppmerksomhet i media, andre er usynlige. Mobbehistoriene kan få forskjellige merkelapper, det kan være ignorering og utestengelse, erting og latterliggjøring, krenkelser, maktmisbruk, traumer, trakassering.

  • Hva er mobbing?
  • Hvordan viser mobbing seg på ulike arenaer og i ulike livsfaser?
  • Hvilken rolle spiller maktstrukturer og maktutøvelse?
  • Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å bidra positivt?
  • Hvordan kan vi møte mennesker som har tatt skade av sin mobbehistorikk?

Årets Modum Bad-konferanse presenterer ulike perspektiver på mobbing. På programmet har vi spennende innlegg fra praksisfelt som arbeidsliv, skole, forskning og terapirom.

Målet er å bidra til økt forståelse av hva mobbing er og hva vi kan gjøre for å endre negative mønstre. Vårt ønske er at vi kan stimulere hverandre til å tenke nytt, ikke bare om mobbing, men også om robusthet og mestring.

Arrangør: Kildehuset, Modum Bad

Detaljer

Sted Hele landet, Østlandet
Tidspunkt Okt 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.