psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Stjørdal

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11766 abonnenter

Motiverende Intervju grunnkurs 6 dager. Stjørdal

Detaljer

ID: 7146
#: 73
Publisert til: 2018-08-30 00:03:00

Beskrivelse

Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus - Midt-Norge)  inviterer til opplæring i Motiverende intervju.

Motiverende Intervju (MI), er en målrettet, klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser.

Målgruppe: Kommuneansatte, Nav-ansatte, ansatte i helse- og omsorgstjenesten, sykehusansatte, leger og andre interesserte.

Innhold: Undervisningen foregår over seks dager. Fire dager med teori og to dager med veiledning. Deltakerne leverer inn egen samtale i løpet av kurset.

 

Detaljer

Kurstemaer Psykoterapi og behandling, Psykiske problemer, Rus og avhengighet
Sted Midt-Norge
Tidspunkt Aug 2018


Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.