Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs. Tromsø

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7101
#: 94
Publisert til: 2018-09-26 16:09:00

Beskrivelse

Korus Nord. Tromsø

Forelser: Ann-Heidi Nebb, psykologspesialist og medlem av MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers . Ann-Heidi er ansatt ved KoRus-Nord.

Detaljer


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.