NEPSY-II

Detaljer

ID: 7213
#: 139
Publisert til: 2018-11-23 19:57:00

Beskrivelse

NEPSY II kurs Nevropsykologisk/nevrokognitiv utredning av barn 3- 16 år   Innhold og metode: NEPSY-II blir gjennomgått i detalj og det blir anledning til å øve seg og få kunnskap om hvordan man best mulig administrerer det omfattende materialet. Det vil også være fokus på nevropsykologisk tenking og forståelse samt gjennomgang av mulige utfall på de enkelte deltestene.  Dette danner grunnlag for en innføring i tolkning av resultatene. Deltakerne får størst utbytte av kurset hvis de medbringer manual samt minst en av NEPSY-II stimulusbøkene. Protokoller og svarhefter skaffer vi på kurset. Deltakerne har mulighet til å ta med egne tidligere opptak fra utredninger med NEPSY-II  - i anonymisert form. Disse kan vi anvende som illustrasjoner til gjennomgang av NEPSY-II undersøkelsen og ved tolkning av profilen som fremkommer gjennom undersøkelsesmetoden.

Kurset vil ha fokus på NEPSY-II. Da flesteparten av NEPSY deltestene inngår i NEPSY-II vil brukere av begge utgavene ha utbytte av kurset.

Arrangør: Norsk Psykologforening

Detaljer

Sted Østlandet
Tidspunkt Nov 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.