facebook 

Finn psykisk hjelp der du bor

 

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11766 abonnenter

«Retten til å bestemme over eget liv» Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hva vet vi og hva gjør vi?

Detaljer

ID: 7150
#: 45
Publisert til: 2018-09-25 22:46:00

Beskrivelse

RVTS-Midt, Bufetat region Midt-Norge, UDI midt, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Trøndelag, IMDi region Midt-Norge og Trøndelag Politidistrikt inviterer til konferanse.

Konferansens formål er å bidra til å styrke lokalt og regionalt samarbeid og samordning av arbeid mot ærerelaterts vold. Bidra til å styrke kompetanseutvikling og erfaringsoverføring for å styrke samarbeidsrutiner og utvikle god praksis.

Med denne konferansen ønsker vi både å støtte det langsiktige holdningsskapende arbeidet og å bidra til kompetanseutvikling og utvikling av den gode praksisen innen dette feltet!Årets konferanse skal også ha brukerperspektivet der innledere forteller om egne erfaringer om tematikken.

Detaljer

Kurstemaer Familie og samliv, Andre temaer
Sted Midt-Norge
Tidspunkt Sept 2018


Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.