«Retten til å bestemme over eget liv» Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hva vet vi og hva gjør vi?

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7150
#: 95
Publisert til: 2018-09-25 22:46:00

Beskrivelse

RVTS-Midt, Bufetat region Midt-Norge, UDI midt, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Trøndelag, IMDi region Midt-Norge og Trøndelag Politidistrikt inviterer til konferanse.

Konferansens formål er å bidra til å styrke lokalt og regionalt samarbeid og samordning av arbeid mot ærerelaterts vold. Bidra til å styrke kompetanseutvikling og erfaringsoverføring for å styrke samarbeidsrutiner og utvikle god praksis.

Med denne konferansen ønsker vi både å støtte det langsiktige holdningsskapende arbeidet og å bidra til kompetanseutvikling og utvikling av den gode praksisen innen dette feltet!Årets konferanse skal også ha brukerperspektivet der innledere forteller om egne erfaringer om tematikken.

Detaljer

Sted Midt-Norge
Tidspunkt Sept 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.