ROP-pasienten - en aktør i eget liv. Ålesund

Private tilbud

Detaljer

ID: 7119
#: 72
Publisert til: 2018-10-24 22:26:00

Beskrivelse

For å kunne møte de utfordringene som ROP-pasienten gir hjelpeapparatet, trengs det kunnskap om hva som faktisk er dobbeltdiagnoser innen rus og psykiatri. Med økt kunnskap vil trolig hjelpeapparatet lettere kunne gi pasientene/brukerne den nødvendige helsehjelpen som forventes.

Ålesund, 24.10.2018 - 1 dag

Arrangør: Fagakademiet

Detaljer

Sted Østlandet
Tidspunkt Okt 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.