facebook 

Finn psykisk hjelp der du bor

 

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11766 abonnenter

Septemberkonferansen 2018. Traumer og utenforskap

Detaljer

ID: 7156
#: 61
Publisert til: 2018-09-10 17:09:00

Beskrivelse

Septemberkonferansen har vore arrangert kvart år sidan RVTS Vest starta opp i 2006.

RVTS Vest er eit ressurssenter for fagfolk i region vest på temaområda vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging.

Konferansen tek alltid sikte på å ha ei fagleg breidde som inkluderer både overordna perspektiv og konkret handlingskompetanse i arbeid med valds- og overgrepsutsette, utøvarar, flyktningar og sjølvmordstruga. RVTS Vest ønskjer på denne måten å nå ei tverrfagleg målgruppe, som omfattar fagpersonar og ressurspersonar på alle nivå i tenesteapparatet og innan alle etatar, samt innan frivillige organisasjonar.

Detaljer

Kurstemaer Flyktninghelse, Psykiske problemer, Vold og traumer, Andre temaer
Sted Hele landet, Vestlandet
Tidspunkt Sept 2018


Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.