Sinnemestring Brøset-modellen. RVTS Øst

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7165
#: 119
Publisert til: 2018-12-31 15:36:00

Beskrivelse

Møter du mennesker som sliter med sinneproblematikk som du ønsker å hjelpe? Kunne du tenke deg å utdanne deg som sinnemestringsterapeut? Da har du muligheten nå.

De fem RVTS-ene forebygger vold i nære relasjoner i samarbeid med Brøset sinnemestring, og nå er det åpent for nytt opptak til den 1-årige terapeututdanningen. Brøset-modellen er et tverrfaglig utdanningsprogram for tjenestesteder som arbeider med voldsutøverer og vold i nære relasjoner, og det er et krav at deltagere arbeider med voldsutøvere på sitt tjenestested.

Detaljer

Sted Østlandet


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.