psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Bergen

Bilde: Hjelptilhjelp.no


Skilsmissegrupper i skolen. Bergen

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 7216
#: 94
Publisert til: 2018-10-17 22:13:00

Beskrivelse

Skilsmissegrupper i skolen (tidl PIS) gir barna en mulighet til å snakke om skilsmissen med andre barn som også opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør barna bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen. Evaluering viser at barna som deltar i skilsmissegrupper evner å sette ord på det de opplever som vanskelig. De greier å formidle sine egne ønsker og behov til foreldrene, og på den måten møter de den nye hverdagen på en mer positiv måte.

Arrangør: Voksne for barn

Detaljer

Sted Vestlandet
Tidspunkt Okt 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.