Tidlige relasjonstraumer og rusproblemer

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 7181
#: 109
Publisert til: 2018-11-20 21:20:00

Beskrivelse

Hvordan integrere traumeforståelse i behandling av rusproblematikk?

Arrangør: Kildehuset, Modum Bad

Detaljer

Sted Hele landet, Østlandet
Tidspunkt Nov 2018


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.