Traumekompetanse. RVTS Midt

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7168
#: 127
Publisert til: 2018-12-31 20:15:00

Beskrivelse

Høy forekomst av traumeerfaringer hos pasienter i psykisk helsevern bør gjenspeiles i faglig kompetanse hos de ansatte. Kompetansehevingsprogrammet Traumekompetanse er en komprimert fortsettelse av det tidligere program Fokus på traumer. 

Programmet består av 2 x 2 dager med kurssamlinger og inntil 6 x 4 timer med gruppeveiledning. Programmet retter seg hovedsakelig til behandlere og miljøpersonale innen psykisk helsevern, rusfeltet og kommunale tjenester. 

Traumekompetanse vil formidle bredden i traumefeltet og er oppdatert på det siste innen traumer. Programmet presentere en forståelsesmodell og utelukker ikke noen behandlingsmetoder.

Detaljer

Sted Midt-Norge


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.