Fellesverket. Aktivitetshus for ungdom. Drammen

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 9552
#: 107
Publisert til: 2028-03-07 18:58:00

Beskrivelse

Fellesverket er en nasjonal satsing på ungdomsarenaer og består av ungdomshus med gratis aktivitetstilbud for alle mellom 13 og 25 år.

Drammen


tips oss