Oversikt over psykisk hjelp

Grimstad

henninghafskjold [CC BY-SA 3.0 ], via Wikimedia Commons

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Hele deg. Samtalesenter i Grimstad

Private tilbud

Detaljer

ID: 9870
#: 1292
Publisert til: 2028-05-26 00:45:00

Beskrivelse

Mange har opplevd at det i perioder av livet er godt å få støtte fra et menneske som står utenfor hverdangslivet. I en slik situasjon er det nødvendig å kjenne at en blir rommet og ivaretatt. Tryggheten en kjenner på kan avhenge av personlig ressonans eller den andres kompetanse. Kanskje kan du finne en å snakke med gjennom Heledeg? Første time med oss er gratis slik at du kan finne ut om vi har et tilbud som passer for deg. Det er helt uforpliktende å ta kontakt, så henvend deg gjerne til post@heledeg.net eller på sms til: 46 96 16 48.

Detaljer

Livsstil Stressmestring
Type arrangør Private tilbud
Les mer her... https://www.heledeg.net/


Les mer om tilgjengelige hjelpetilbud i Norge

I artiklene under får du en enkel innføring om ulike tilbud som kan være hjelp.

Hjelpetilbud

Rusbehandling

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til…
Hjelpetilbud

Pedagogiske støttetilbud

PP-tjenesten (PPT) og oppfølgingstjenesten (OT-PPT) er de viktigste støttetjenstene som…
Hjelpetilbud

Samlivskurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv.…
Hjelpetilbud

Foreldrekurs

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn.…
Hjelpetilbud

Onlineterapi

Online terapi er et alternativ for å få behandling og hjelp med psykiske problemer. Her…
Hjelpetilbud

Familieveiledning

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i parforhold og familieliv. Heldigvis…
Hjelpetilbud

Kommunale rustilbud

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har rusproblemer.
Hjelpetilbud

Sinnemestring

Har du utfordringer med å kontrollere temperamentet ditt, eller utsetter du familien…
Hjelpetilbud

Nettbaserte kurs

Nettbaserte kurs er en god anledning for å lære om et aktuelt tema på nett. Noen…
Hjelpetilbud

Co-mestring

Co-mestring er et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i…