Hasjavvenningskurs (HAP). Lillehammer

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 7255
#: 69
Publisert til: 2028-01-29 16:58:00

Detaljer

Type kurs Rusproblemer


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.