Kurs i angstmestring. Asker

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 4112
#: 1682
Publisert til: 2035-08-25 20:27:00

Beskrivelse

Kurset er et tilbud til deg som har angstplager og som ønsker å lære ulike mestringsstrategier for bedre å kunne håndtere angsten i hverdagen.

Kurset er basert på undervisning og erfaringsutveksling. For å få best mulig utbytte av kurset må du være innstilt på å gjennomføre eksponeringstrening underveis. Undervisningen foregår i grupper på 8 - 12 deltagere. Kurset holdes en gang i uken og går over 8 ganger á 2 timer.

Detaljer

Type kurs Angst


tips oss