Kurs i angstmestring. Hamar (Hedmark)

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 4957
#: 832
Publisert til: 2035-05-19 21:16:00

Beskrivelse

Kurs i mestring av angst, er utarbeidet for voksne som sliter med en eller annen form for angstlidelse på en slik måte at det går utover livskvalitet og funksjonsevne.

Kurset bygger på kognitiv teori. 

 

Detaljer

Type kurs Angst


tips oss