Kurs i angstmestring. Hamar (Hedmark)

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 4957
#: 675
Publisert til: 2035-05-19 21:16:00

Beskrivelse

Kurs i mestring av angst, er utarbeidet for voksne som sliter med en eller annen form for angstlidelse på en slik måte at det går utover livskvalitet og funksjonsevne.

Former for angstlidelse kan være:

  • Sosial fobi

  • Agorafobi

  • Generalisert angst

  • Panikkangst

Kurset bygger på kognitiv teori. 

 

Detaljer

Type kurs Angst


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.