Kurs i mestring av depresjon (KID-kurs). Asker

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 4110
#: 1530
Publisert til: 2035-08-25 20:20:00

Beskrivelse

Kurset er et tilbud til deg som i perioder er nedstemt eller deprimert, slik at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne. Undervisningen foregår i grupper på 8 – 12 deltagere. Kurset går over 8 ganger à 2 ½ time og har 2 oppfølgingsmøter.

Detaljer

Type kurs Depresjon


tips oss