Kurs i mestring av depresjon (KID-kurs). Flekkefjord

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 6221
#: 198
Publisert til: 2035-02-02 20:24:00

Detaljer

Type kurs Depresjon
Les mer her... http://www.lister.no/86


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.