Kurs i mestring av depresjon (KID-kurs). Nittedal

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 4218
#: 853
Publisert til: 2035-08-29 21:20:00

Detaljer

Type kurs Depresjon


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.