Temakvelder. Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS). Stavanger

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 5041
#: 514
Publisert til: 2035-09-10 22:47:00

Detaljer

Type kurs Spiseforstyrrelse


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.