Angstmestringskurs for barn og ungdom. Fjell (Hordaland)

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 5009
#: 818
Publisert til: 2026-12-31 09:45:00

Beskrivelse

Dette er eit kurs i meistring av angst for barn i alderen 9 til 12 år som er engstelege / har lett til moderat angst. Gjeld for barn som er busett i Fjell kommune.

Detaljer

Barn og familie Psykiske vansker (unge)


tips oss