psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Lunner

Bilde: Tommy Gildseth, Wikimedia Commons


Circle of security (COS)-kurs. Lunner

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 7075
#: 354
Publisert til: 2027-07-17 18:55:00

Beskrivelse

Som foreldre kan vi alle til tider føle oss opprådd, og ikke helt vite hvordan vi skal møte barnet vårt. Trygghetssirkelen er en modell som hjelper deg til å se og forstå barnets behov og signaler, og bli tryggere på hvordan du kan møte barnet ditt i hele spekteret av følelser og behov.

Vi ønsker å gi foreldre verktøy som er til hjelp i hverdagen, et «veikart» som gir retning. Kurset handler både om hva som skjer i barna og bevissthet rundt hva som skjer i en selv som forelder. Hvilke signaler sender  egentlig foreldre og barn til hverandre?

 

Trygghetssirkelen foreldrekurs i Lunner kommune

Lunner helsestasjon holder foreldrekurs etter foreldreveiledningsprogrammet Trygghetssirkelen (COS-P). Vi har grupper for foreldre med barn i alderen 0-6 år og kurset retter seg mot en bred gruppe av foreldre og barn.

Fokus for dette kurset er å jobbe med relasjonen, og samspillet mellom foreldre og barn. Barnas følelser er et sentralt tema. Programmet bygger på forskningsbasert kunnskap om hvordan trygge foreldre-barn-relasjoner kan støttes og styrkes.

Detaljer

Barn og familie Foreldreferdigheter


tips oss