psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Trøgstad

Bilde: Bjornfje, Wikimedia Commons


Circle of security (COS)-kurs. Trøgstad

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 6975
#: 367
Publisert til: 2026-10-06 22:20:00

Beskrivelse

Opplevelse av trygghet er viktig for barnets utvikling. Kurset har fokus på hvordan foreldre i hverdagssituasjoner kan skape trygghet gjennom å møte barnets emosjonelle behov og sette nødvendige grenser.

Detaljer

Barn og familie Foreldreferdigheter


tips oss