psykisk-hjelp

 

Oversikt over psykisk hjelp
og kurstilbud

 

Bergen

Bilde: Hjelptilhjelp.no


LISA: Samtalegrupper for rusmiddelavhengige og pårørende. Bergen

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 7476
#: 242
Publisert til: 2028-02-07 08:03:00

Beskrivelse

LISA står for livssynsnøytrale samtalegrupper for rusmiddelavhengige og for pårørende. I LISA møter du mennesker med ulik bakgrunn og livssituasjon. En fellesnevner for deltakerne er at de har kjennskap til egen eller andres avhengighet til rusmidler. For å få kontakt, send SMS med navn og kontaktinformasjon, så ringer noen fra personale deg tilbake.


tips oss