Hasjavvenningskurs. Melhus

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 6790
#: 144
Publisert til: 2036-04-18 21:23:00

Detaljer

Type kurs Rusproblemer


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.