Hasjavvenningskurs. Setesdal

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 6503
#: 131
Publisert til: 2035-02-15 20:41:00

Beskrivelse

Valle, Bykle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland

Detaljer

Type kurs Rusproblemer


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.