Kurs i mestring av belastning (KIB). Hurum

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 5106
#: 154
Publisert til: 2037-10-20 20:14:00

Detaljer

Type kurs Stressmestring


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.