Kurs i mestring av belastning (KIB-kurs). Lier (Buskerud)

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 4959
#: 414
Publisert til: 2035-05-19 22:15:00

Detaljer

Type kurs Stressmestring


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.