Kurs i mestring av belastning (KIB-kurs). Lillehammer

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 7254
#: 76
Publisert til: 2028-01-29 16:57:00

Detaljer

Type kurs Depresjon, Stressmestring


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.