Kurs i mestring av belastning (KIB-kurs). Rakkestad

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 6277
#: 132
Publisert til: 2035-02-03 10:25:00

Detaljer

Type kurs Stressmestring


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.