Kurs i mestring av belastning (KIB-kurs). Vennesla

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 7308
#: 100
Publisert til: 2035-02-02 21:09:00

Detaljer

Type kurs Stressmestring


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.