Kurs i mestring av depresjon (KID-kurs). Fet (Akershus)

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 5278
#: 196
Publisert til: 2037-11-01 19:01:00

Detaljer

Type kurs Depresjon


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.