Kurs i mestring av depresjon (KID-kurs). Hamarøy

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 5491
#: 129
Publisert til: 2037-11-08 21:16:00

Detaljer

Type kurs Depresjon


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.