Kurs i mestring av depresjon (KID-kurs). Leikanger

Kommunale tilbud

Detaljer

ID: 5912
#: 228
Publisert til: 2037-12-06 18:09:00

Detaljer

Type kurs Depresjon


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.