Mestringskurs for personer med rus- eller psykiske problemer. Fredrikstad

Detaljer

ID: 7306
#: 71
Publisert til: 2035-02-02 22:35:00

Detaljer

Type kurs Angst, Depresjon, Rusproblemer, Stressmestring


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.