Mestringskurs for personer utsatt for seksuelle overgrep. Rogaland

Frivillige / ideelle tilbud

Detaljer

ID: 6516
#: 139
Publisert til: 2035-02-16 11:12:00

Detaljer

Type kurs Andre temaer


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.