Balance: Drikke mindre. Selvhjelpsprogram på nett

Private tilbud

Detaljer

ID: 7028
#: 1631
Publisert til: 2026-12-07 20:17:00

Beskrivelse

Ville det ikke vært fint å vite om du burde drikke mindre?

Så du kan nyte det du drikker, uten å bekymre deg for om du drikker for mye.

Det er det Balance handler om. Å gi deg innsikt i alkoholforbruket, ikke få deg til å slutte å drikke.

Balance øker bevisstheten rundt eget alkoholforbruk og hjelper deg drikke mindre om du ønsker det. Balance gir også råd om hvordan du kan takle stress og ha det bedre i hverdagen.

Det er lagt stor vekt på at innholdet skal være lett tilgjengelig, morsomt og lystbetont, i tillegg til å gi brukeren ønsket effekt.

Brukerne av programmet reduserte sitt alkoholforbruk med 20% i gjennomsnitt. Klinisk studie ble utført av Senter for rus og avhengighetsforskning i Oslo, 6 måneder etter programstart.

Du får en smart Hjelp-knapp, som du kan bruke 24 timer i døgnet, hvis du trenger litt ekstra støtte.

Du får tilgang til en programhjemmesiden hvor du kan ta sesjoner og øvelser på nytt.

Balance er betalt av Helsedirektoratet, og er derfor helt gratis å bruke.

Arrangør: EasyChange

Detaljer

Selvhjelp Rus/avhengighet


tips oss