Bli kvitt stress. Nettbasert kurs

Private tilbud

Detaljer

ID: 5015
#: 745
Publisert til: 2026-12-31 17:30:00

Beskrivelse

Et selvhjelpskurs for deg som ønsker effektive mestringsstrategier mot stress for å takle livet bedre. Effekten av å beherske slike strategier, er bedre evne til å takle store utfordringer i yrkeslivet og privat.

«Bli kvitt stress» er for deg som ønsker effektive mestringsstrategier mot stress for å takle livet bedre. Effekten av å beherske slike strategier, er bedre evne til å takle store utfordringer i yrkeslivet og livet generelt. Dette er et selvhjelpskurs hvor kursholder Christian Bang vil gi deg teori og oppgaver for hvordan du kan bli kvitt stress.

 

Om stress

Alternativet til god stressmestringsevne er økt risiko for hjerte og karlidelser, utbrenthet og dårligere evne til å takle livet, både privat og yrkesmessig. Evnen til å kommunisere godt med kolleger, livspartnere og egne barn blir mye dårligere ved for høyt stressnivå. Derfor er god stressmestring et fundament i god yrkesutøvelse, parforhold og foreldrerollen.

 

Hvordan stresse ned

Det er viktig å kartlegge hva man blir stresset av. Slike ting kan være arbeidsforhold og krav på jobben, eller kravene til andre mennesker rundt deg. Men det er like viktig å kartlegge din egen tankegang. Grunnprinsippet i kognitiv terapi er at det ikke nødvendigvis er situasjonen som gir følelsen, men hva du tenker om situasjonen. Slik kan det også være med stress. Det behøver ikke være jobben som stresser, men det kan være dine egne urealistiske krav til deg selv. Mange som har problemer med stress, har usunne perfeksjonistiske krav til seg selv som det ikke er mulig å leve opp til. Slike krav kan være en stor del av årsaken til stress.

 

Om Christian Bang

Christian Bang er utdannet i profesjonstudiet i kognitiv atferdsterapi ved Nasjonalt institutt for kognitiv terapi med spesialisering innen angst og depresjonslidelser. Han er medlem av Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) og er offentlig sertifisert kursholder i mestring av depresjon (KiD). Han er også utdannet innen psykologi fra Universitetet i Oslo, Cand philol fra Universitetet i Oslo og praktisk pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Agder. Christian Bang har lang erfaring innen kognitiv terapi og pedagogisk arbeide. Han driver i dag egen praksis som kognitv atferdsterapeut med virkeområde i det sentrale østlandsområdet. 

 

Velg mellom

 

Detaljer

Målgruppe Voksne


tips oss