Bli trygge foreldre. Selvhjelpsprogram på nett

Private tilbud

Detaljer

ID: 7026
#: 888
Publisert til: 2026-12-07 20:13:00

Beskrivelse

Gode foreldre lærer deg blant annet å sette grenser og kommunisere bedre med barnet ditt

Klar og tydelig kommunikasjon i familien gjør det lettere for voksne og barn å forstå hverandre.

I Gode foreldre får du råd og veiledning om hvordan du og barnet kan møte hverdagen på en bedre måte. Rådene og veiledningen er basert på atferdspsykologi og sosial læringsteori.

Gode foreldre har ikke bare som mål å hjelpe deg til å oppdra barnet på en god måte, men også gi hjelp og støtte til best mulig atferd hos foreldrene.

Du lærer å gi positiv forsterkning gjennom mange forskjellige teknikker som oppmerksomhet, ros og bruk av belønningssystemer.

Du lærer også hvordan uønsket atferd hos barnet kan og bør håndteres og forandres. Og du lærer hvordan du kan bruke teknikker som ignorering, pauser og fjerning av privilegier.

Programmet passer både for aleneforeldre og for foreldrepar, enten dere bor under samme tak eller ikke.

Hvis dere er to som har foreldreansvaret, kan dere godt ta programmet sammen med hverandre. Dere kan også la en av dere ha hovedansvaret og så inkludere den andre i det man har lært.

Hvis du er alene om foreldreansvaret, kan du selvfølgelig ta Gode foreldre alene. Eventuelt få med deg en annen voksen som står barnet nært.

Arrangør: EasyChange

Detaljer

Selvhjelp Foreldreferdigheter


tips oss