psykisk helse skolen fb size med stor tekstAnnonse

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11230 abonnenter

E-læring for individuell plan

Detaljer

ID: 7090
Antall ganger lest: 210
Oppføringen utgår: 2027-08-24 20:34:00

Beskrivelse

Hvem trenger individuell plan? Hva skal den inneholde? Hvordan komme i gang? Hvem har ansvar?

 

Hensikten med kurset

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester har etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal følge personen og bidra til en helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjeneste, uansett hvor vedkommende er.

Her vil du få en samlet oversikt over informasjon, dokumentasjon og erfaringer om individuell plan. 

Kurset vil gi deg kunnskap om hvordan du kan komme igang med å utvikle gode individuelle planer, enten du er en som har behov for individuell plan eller en en fagperson som skal hjelpe med å utvikle IP. Fagpersoners roller og ansvar i planarbeidet synliggjøres også.

 

Hvem er kurset for?

Kurset er beregnet for deg som ønsker eller har behov for en plan, er deltager i en plan, eller helsepersonell i spesialist- eller primærhelsetjenesten.

 

Hva vil jeg lære?

Kurset gjennomgår følgende tema:

  • hva en individuell plan er
  • rettigheter og plikter
  • roller og samarbeid
  • opplæring og undervisning

Detaljer

Kurstemaer ADHD og autisme, Mestring og integrering, Utredning og kartlegging, Andre temaer
Målgruppe Voksne, Skolepersonell, Barnehage, Helsepersonell

Les også