E-læringskurs om traumeforståelse og behandling

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7085
#: 431
Publisert til: 2027-08-24 17:27:00

Beskrivelse

Stø kurs.

Forskning og erfaring viser at traumer er en svært vanlig årsak til psykiske vansker. Årsakene til psykiske traumer er forskjellige. Fagfeltet knyttet til traumer er derfor omfattende. Kurset tar for seg tema som er grunnleggende i behandling av traumepasienter. Deriblant behandling av flyktninger og asylsøkere. Det gis et særlig fokus på forståelse og teori rundt begrepet traume og behandling, samt fordypning i hva behandlere og miljøpersonell må være spesielt oppmerksomme på, og hva disse kan gjøre.

 

Hensikten med kurset

Å heve kompetansen for hva traumer er og hvordan disse kan avdekkes og behandles.

 

Hvem er kurset for?

Behandlere og miljøpersonell i spesialisthelsetjenesten, med særlig vekt på psykisk helsevern for voksne. Men alle innen helse- og sosialsektoren kan ha nytte av kurset.

 

Hva vil jeg lære?

Kurset er delt inn i tre hoveddeler:

  1. Fellesdelen tar for seg grunnleggende kompetanse om traumer og bidrar til at de som jobber med traumer i spesialisthelsetjenesten får et felles teoretisk grunnlag.
  2. I modulen for behandlere er kartlegging av traumer og faseorientert behandling sentrale temaer.
  3. I modulen for miljøpersonell er innholdet spesielt tilpasset miljøterapeutisk arbeide.

I alle modulene møter man både brukere og fagpersoner som deler av sin erfaring og kompetanse.

Detaljer

Målgruppe Helsepersonell


tips oss