Forskrivning av vanedannende medisiner

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 7087
#: 288
Publisert til: 2027-08-24 18:25:00

Beskrivelse

For å vite når man skal starte, når man skal unngå og når man skal avslutte behandling med vanedannende legemidler er det viktig å øke kompetansen blant allmennleger om forskrivning av vanedannende legemidler. Dette er spesielt viktig i forbindelse med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.

 

Hensikten med kurset

Å øke kompetansen om når man skal starte, når man skal unngå og når man skal avslutte behandling med vanedannende legemidler.

 

Hvem er kurset for?

Først og fremst allmennleger, men alle helsearbeidere fra både spesialist- og primærhelsetjenesten vil ha nytte av kurset.

Detaljer

Målgruppe Helsepersonell


tips oss