Nettbasert kurs: Å arbeide i psykososiale kriseteam

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 4446
#: 1104
Publisert til: 2036-02-09 13:49:00

Beskrivelse

Når krisen rammer. Å arbeide i psykososiale kriseteam

Dette kurset tar for seg organisering og oppgaver for kriseteamene, gir nyttig informasjon om krisereaksjoner, med mer.

Ved kriser, ulykker eller katastrofer skal de kommunale kriseteamene på kort varsel kunne bistå de berørte og etterlatte. Dette kurset tar for seg organisering og oppgaver for kriseteamene. Kurset beskriver også ulike psykiske reaksjoner som kan oppstå, og hva det innebærer å være hjelper når krisen rammer.

 

Hensikten med kurset

Etter terrorhandlingen 22. juli 2011, ble det klart at det var behov for en bedre kriseberedskap i mange av landets kommuner. Dette kurset skal gi deg som er medlem i et kommunalt kriseteam relevant og oppdatert kunnskap, slik at du opplever trygghet og kompetanse i møte med berørte og etterlatte etter kriser, ulykker og katastrofer.

 

Hvem er kurset for?

Målgruppen for kurset er psykososiale kriseteam i alle kommuner i Norge. Kurset er åpent for alle interesserte. 

 

Hva vil jeg lære?

Følgende tema gjennomgås i kurset: 

  • Hendelser og reaksjoner
  • Oppfølging
  • Psykososiale kriseteam
  • Å bli berørt som hjelper

Kurset bygger på to veiledere utgitt av Helsedirektoratet:

  • Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer
  • ETTER SELVMORDET - Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

Kurset inneholder også omfattende fordypningslitteratur og lenker til relevante nettsteder.

Detaljer

Målgruppe Helsepersonell


tips oss