Nettbasert kurs: Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 4444
#: 1218
Publisert til: 2036-02-09 13:41:00

Beskrivelse

Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep. Om forebygging og håndtering av seksuelle overgrep i forhold til mennesker med utviklingshemning.

 

Hensikten med kurset 

I dette kurset kan du som fagperson få en bevissthet rundt hvordan du kan forebygge seksuelle overgrep, og hvordan man kan opparbeide seg rutiner og hjelpetiltak. "Ingen hemmeligheter" er ett av flere kurs i portalen "Mangfold og muligheter", som alle handler om personer med utviklingshemning. 

Hvem er kurset for?

Personer som arbeider for personer med utviklingshemning.

Hva vil jeg lære?

Følgende tema gjennomgås: 

 • Seksuelle overgrep
 • Subjektive overgrep
 • Objektive (juridiske) overgrep
 • Sårbarhet, forekomst og risiko
 • Holdninger
 • Forebygging
 • Skadevirkninger
 • Symptomer på overgrep
 • Atferdsforandringer
 • Fortellinger
 • Symbolsk (tegning, lek)
 • Handlingsbasert
 • Håndtering av overgrep
 • Troverdighet
 • Anmeldelse
 • Ivaretakelse - oppfølging

Detaljer

Målgruppe Helsepersonell


tips oss