facebook 

Hjelptilhjelp.no

Finn psykisk hjelp og kurs

 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 11583 abonnenter

Nettbasert kurs: Pårørendeprogrammet

Detaljer

ID: 4445
#: 857
Publisert til: 2036-02-09 14:44:00

Beskrivelse

En igangsetter til refleksjon, drøfting og utvikling av bedre praksis i møte med pårørende.

 

Hensikten med programmet

Pårørendeprogrammets visjon – fra usynlig til inkludert - forteller at alle pårørende befinner seg et sted i spennet mellom disse to ytterpunktene, og at bevegelsen retning inkludert avhenger av mange ulike faktorer. Formidling av kunnskap og utvikling av god praksis er blant de viktigste.

Visjonen vår er at pårørendeinvolvering og pårørendestøtte er en naturlig og integrert del av tjenestetilbudet i velferdsstaten. Pårørendeprogrammet bidrar til utvikling av slik praksis.

 

Hvem er programmet for?

Målgrupper er alle som møter pårørende i helse- og sosiale tjenester, uavhengig av fagfelt. I tillegg er studenter som utdanner seg innen helse- og sosialfag på universitet og høyskoler i målgruppen.

 

Hva vil jeg lære?

I statlige føringer er det et klart mål å involvere pårørende i utforming og gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Her får du kunnskap til å utvikle en slik praksis. Du får tilgang på kunnskap om pårørende og pårørendearbeid fra viktige kunnskapskilder på området: pårørende, praktikere og forskere.

Detaljer

Kurstemaer Familie og samliv, Barn og unge, Psykiske problemer
Målgruppe Voksne, Helsepersonell
Les også