Nettbasert kurs: Psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemming

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 4442
#: 1092
Publisert til: 2036-02-09 13:35:00

Beskrivelse

Et kurs i portalen "Mangfold og muligheter"

Oppmerksomheten rundt psykiske lidelser hos personer med utviklingshemning har de siste tiårene økt. Det har ført til at fagpersoner i kommunen i økende grad interesserer seg for sine brukeres psykiske helse.

 

Hensikten med kurset

Psykiske tilleggsvansker hos mennesker med utviklingshemning ble tidligere forstått som en del av funksjonshemningen. Nyere studier peker derimot mot at mennesker med utviklingshemning har høyere risiko for å utvikle alle typer psykiske lidelser, sammenliknet med normalbefolkningen. Ny kunnskap og større interesse for temaet bidrar også til at fagpersoner i kommunene i økende grad interesserer seg for sine brukeres psykiske helse. Dette kurset gir en grundig gjennomgang av fagfeltet.

Psykiske lidelser er ett av kursene i portalen "Mangfold og muligheter", som omhandler mennesker med utviklingshemninger.

 

Hvem er kurset for?

Målgruppen er personer som arbeider for personer med utviklingshemning.

 

Hva vil jeg lære?

Følgende tema gjennomgås: 

  • Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper
  • Faktorer som påvirker miljøet
  • Angst hos personer med utviklingshemning
  • Depresjon
  • Mani og hypomani hos personer med utviklingshemning
  • Psykose hos personer med utviklingshemning
  • Demens hos personer med utviklingshemning

Detaljer

Målgruppe Helsepersonell


tips oss