Nettbasert kurs: Utfordrende atferd ved utviklingshemming

Kompetansetjenester

Detaljer

ID: 4443
#: 1332
Publisert til: 2036-02-09 13:40:00

Beskrivelse

Et kurs i portalen "Mangfold og muligheter"

Hva kan bidra til at mennesker med utviklingshemning utvikler adferd som blir oppfattet som utfordrende? Hvordan kan du som arbeider med personer med utviklingshemning tilrettelegge og være i forkant, slik at du unngår utfordrende situasjoner og bruk av tvang?

 

Hensikten med kurset

Hensikten med dette kurset er å se på forhold som har betydning for om mennesker med utviklingshemning utvikler adferd som blir oppfattet som utfordrende. 

 

Hvem er kurset for?

Målgruppen er personer som arbeider for personer med utviklingshemning.

 

Hva vil jeg lære?

Du vil få innføring i holdninger, etiske problemstillinger og lovverk. Du vil få grunnleggende kunnskap om utfordrende adferd, psykisk helse og somatikk.

Du vil lære om samværsbetingelser og samhandling, samt hvordan arbeide målrettet med utfordrende adferd.

Detaljer

Målgruppe Helsepersonell


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.