Selvsnakk for elever. Gratis, nettbasert kurs for elever i 5.-7. klasse

Private tilbud

Detaljer

ID: 4856
#: 894
Publisert til: 2020-05-04 11:16:00

Beskrivelse

Målgruppe: Elever på 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn.

Kurset Selvsnakk handler om å snakke vennlig til seg selv og andre.

Kurset har fire deler:

  • Følelser
  • Tanker
  • Mestring og glede
  • Støtte

Digitalkurset er utviklet med basis i serien Psykologisk førstehjelp fra Gyldendal Norsk Forlag

Detaljer

Selvhjelp Psykiske vansker (barn)


tips oss

Last ned vår informasjonsplakat

plakat hjelptilhjelp 2018 stor

Bruk gjerne denne plakaten til å informere om hjelptilhjelp.no på helsestasjonen, legekontoret, eller andre steder hvor det passer å informere om nettsiden.